دانلود رمان کابوس دردناک

دانلود رمان , دانلود رمان عاشقانه
ژوئن 16, 2019
بازدید : 6701 بازدید

دانلود رمان کابوس دردناک

در پست از سایت دانلود رمان ، رمان کابوس دردناک را اماده کردیم.برای دانلود رمان کابوس دردناک در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

دانلود رمان کابوس دردناک

دانلود رمان کابوس دردناک

پارت اول رمان کابوس دردناک :

-بابا تروخدا این کار و با من نکن نزار من و ببره هر کاری بگی می کنم اصلا خودم میرم کار می کنم لطفا نزار من و ببره

نگاهش و به اون پسره گرفت و گفت:
زود تر ببرش

اشکام بیشتر از قبل صورتم و خیس
می کردن از جاش بلند شدم و
به سمت اتاق رفت که زود از جام بلند
شدم تا به سمتش برم که دستم از پشت
کشیده شد

-ولم کن
+بابات تو و به من فروخته این بفهم حالا راه بیوفت
با ترس به چشمای های آبی رنگش که
هر لحظه ممکن بود من و بخوره نگاه
کردم و گفتم:
تروخدا من و نبر ازت خواهش می کنم

هیچ حرفی از دهنش در نیومد و فقط
اخمش بیشتر شد با بیشتر شدن اخمش

گریه من هم شدید تر شد دستم از دستاش

که دور بازوم بود بیرون کشیدم و با یه
حرکت شروع به دویدن کردم که چند

ثانیه بعد دستم کشیده شد و
پخش زمین شدم خواستم از جام بلند
بشم که نتونستم اروم سرم و بلند کردم

و بهش نگاه کردم خشم از چشماش
میبارید با ترس به چشم های ابیش
که الان از خشم قرمز شده بود نگاه کردم

به سمتم اومد و یقم و گرفت و بلند کرد

+فقط یک بار دیگه بخوای این کار و بکنی یه بلایی سرت میارم که خودت نمی تونی فکرش و بکنی فهمیدی؟؟

در جواب فقط بهش نگاه کردم که با
صدای بلند گفت:
فهمیدی یا نه

-ا..ر…ه

بازوم و گرفت و من و به سمت ماشین
کشوند انقدر محکم گرفته بود که از درد

لبام و به دندونم گرفته بودم و لبم فشار
می دادم

رمان های پیشنهادی :

دانلود رمان اسطوره از پگاه

دانلود جلد دوم رمان راز شاهزاده شهر جادو

دانلود رمان انتقام نانوشته

برای مشاهده لینک دانلود رمان کابوس دردناک روی تبلیغات زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس چهارشنبه , 16 سپتامبر 2020 پاسخ

سلام خسته نباشید رمان کابوس دردناک رو چطور میتونم دانلود کنم؟

به کانال تستارگان رمان کافه بپیوندید